CHUYÊN VIÊN TƯ VẤN TUYỂN SINH – TRUYỀN THÔNG, SỰ KIỆN

MÔ TẢ CÔNG VIỆC: Tìm kiếm và xây dựng cơ sở dữ liệu khách hàng, học viên từ nhiều nguồn khác nhau. Sử dụng hiệu quả các kênh telesales, hội thảo, sự kiện, mạng xã hội... để phát triển mạng lưới khách hàng. Tư vấn cho học viên về các chương trình phù hợp, đồng thời quản lý và chăm sóc học viên, lớp học. Xây dựng và duy trì mối quan hệ với học viên, giảng viên, hỗ trợ giảng viên trong việc hoàn thiện tài liệu giảng dạy theo nhu cầu. Tham gia tổ chức các hội thảo, [...]