MBA LÀ GÌ? CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP KHI HỌC MBA QUỐC TẾ

Bạn đang quan tâm đến chương trình MBA quốc tế tại Việt Nam. Câu hỏi về việc học thạc sĩ quản trị kinh doanh (MBA). Dưới đây là tổng quan về chương trình MBA quốc tế tại Việt Nam cũng như là cơ hội nghề nghiệp khi tốt nghiệp chương trình MBA quốc tế . Chương trình MBA là gì?  MBA (Master of Business Administration) chương trình đào tạo Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh nhằm nâng cao kỹ năng quản lý kinh doanh - tài chính cho các chủ doanh nghiệp, cán bộ quản lý các cấp,... Chương trình [...]