ACC TRAO CHỨNG CHỈ CHO HỌC VIÊN KHÓA: PERSONAL BRANDING

Thấu hiểu được tầm quan trọng của việc phát triển thương hiệu cá nhân trong thời đại 4.0. ACC đã thiết kế khung bài giảng cực kỳ thực tế, nhiều vấn đề thú vị sẽ được xen kẽ trong khóa học Personal Branding.